NEDİR?

Akü Yenileme

Aküde elektrik üretilmesini sağlayan Pb<->PbSO4 ve PbO <-> PbSO4 arasındaki reaksiyonlar %100 dönüşümlü reaksiyonlar değildir. Bu sebeple reaksiyonun artığı olarak PbSO4 plakalar üzerinde zamanla birikim oluşturur ve plakaların reaksiyona girmesini engeller.

Şarj-Deşarj sırasında plakaların hacimleri sürekli olarak büyür ve küçülür bu zamanla özellikle pozitif plakaların tozlaşarak hücrenin tabanında ve seperatörler üzerinde birikim oluşturmasına neden olur.

Plakalar üzerinde biriken Kurşun Sülfat reaksiyonu engellediği için akü tam şarj olamaz ve tam deşarj olamaz. Kullanım süresi kısalırken şarj süresi uzar.

Hücre tabanında ve seperatörler üzerinde biriken Kurşun Sülfat, plakalar arasında kısa devreye neden olur ve akü kullanılamaz hale gelir.